Giờ làm việc: Thứ 2 đến Chủ Nhật - Cả ngày
Địa chỉ: 289 Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP Đà Lạt

Dịch Vụ

VERNUS

VERNUS

CERCON HT

CERCON HT

LAVA PLUS

LAVA PLUS

Sứ Katana

Răng Sứ Katana

Sứ Quý Kim

Răng sứ Quý Kim

Sứ Upcera

Răng sứ Upcera

Sứ Zirconia HT

Răng sứ Zirconia HT

Sứ Zirconia

Răng sứ Zirconia

Sứ Cromcobal

Răng sứ Cromcobal

Sứ Titan

Răng sứ Titan

Sứ Kim Loại

Răng sứ Kim loại