Giờ làm việc: Thứ 2 đến Chủ Nhật - Cả ngày
Địa chỉ: 289 Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP Đà Lạt

Liên Hệ

Địa chỉ:

289 Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP Đà Lạt

Địa chỉ Email: lienhe@hoainamdeltalab.com
Số điện thoại: 0779674567 0778674567 0967647807